SERTİFİKALAR
CE, ISO, TÜV AUSTRİA

TAŞIYICI SİSTEM STANDARTLARI

Taşıyıcı sistemin statik projesi aşağıdabelirtilen standart ve kurallara göre hazırlanır:

• AISI Spesification for the design of Cold-Formed Steel Structural Members

• TS-498 “Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri”

• ASCE-7 “Minimum Design Loads for Structures”

• Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”

• International Building Code 2003

• International Residential Code 2003

• TS-648 “Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları”

• Galvanize Sac Standartları

• Prescriptive Method for Residential Cold-Formed Steel Framing, North American Steel-Framing Alliance

• Design of Cold-Formed Loadbearing Steel Systems: Technical Instructions, US Army Corps of Engineers