Hafif çelik yapının, diğer yapı türleri ile karşılaştırıldığında, en önemli avantajı homojen, izotopik, dayanıklı ve insan inisiyatifi en aza indirgenmiş yapı sistemi olmasıdır.

Hatasız ve hasarsız olarak yılın 365 günü fabrika üretimi ve saha montajları çok kısa sürelerde tamamlanabilmektedir. Tasarımda ve malzeme tercihlerinde geniş yelpazede seçim olanağı vermektedir. İç mekânlarda gizli kolon kiriş sistemiyle net kullanım alanları sunmaktadır.

Betonarme yapılara göre, duvar kalınlıkları belli standartlarda olup, dış cephe kaplamasında tasarruf, iç mekânda da %7-10 oranında alan kazanımı sağlar. Diğer yapı sistemlerine göre daha hafiftir ve bu özelliği deprem anında yapının maruz kalacağı etkiyi azaltarak depreme karşı güvenilir bir yaşam sağlar.

ÇELİK YAPILAR
• Çelik yapı elemanlarının kalitesi sürekli denetim altındadır. Fabrika koşullarında standartlara uygun ölçü ve değerlerle üretilir.
• Homojen ve izotrop bir malzeme olduğundan kendinden beklenilen davranışı gösterir ve statik hesaplamalardaki hata payı çok düşüktür.
• Daha küçük kesitlerle çalışıldığından yapının kullanım alanı artar.
• Geniş açıklıkları, daha küçük kesitlerle kolonsuz geçme imkânı olduğundan, büyük mekân ve istenilen dizaynı düşük maliyetle oluşturmada alternatifler sağlar.
• Çok daha hafif yapılar inşa edilebilir. Bu temel maliyeti düşürdüğü gibi deprem yüklerine karşı da önemli avantaj sağlar.
• Her türlü hava koşullarında ve çok hızlı şekilde inşa edilebilir. Bu da işçilik maliyetlerinin düşük olmasını ve ihtiyaçlara kısa sürede cevap verebilme olanağını sağlar.
• Kalifiye işçilik gerekir. Bu da uygunlama hatalarını en aza indirir.
• Malzeme her zaman kolayca denetlenebilir.
• Herhangi bir nedenle hasar gören yapı elemanı rahatlıkla değiştirilebilir. Bu işlem hızlı,kolay ve düşük maliyetlidir.
• Çelik yapı istenildiğinde kolayca takviye edilebilir; demontajı ve istenildiğinde başka bir alana tekrar montajı mümkündür.
• Çelik yapı elemanları, montajı tamalandığı anda tam yük kapasiteyle çalışabilir.
BETONARME YAPILAR
• Uygulama hataları nedeniyle betonarme yapı kalitesi tehlikeli boyutlarda azalabilmektedir.
• Çelik kadar homojen ve izotrop olmadığından statik hesaplamalardaki kabuller nedeniyle hata payı daha fazladır. Bu tip hatalar göz önünde bulundurularak yapılan statik hesaplar maliyeti artırmaktadır.
• Kalifiye işçilik gerektirmez. Bu nedenle önemli uygulama hataları oluşabilir.
• Beton döküldükten sonra betonarme yapıyı denetleme işi çok pahalı ve zahmetlidir.
• Herhangi bir nedenle hasar görmüş yapı elemanı güçlendirmek zor ve yüksek maliyetli bir işlemdir. Bu işlem mimari sorunları da beraberinde getirir.
• Geniş açıklıklarda kesitler büyük, maliyetler daha fazladır. Büyük mekân ve istenilen dizaynı oluşturmada alternatifler çelik yapılara göre daha sınırlıdır.
• Büyük ağırlıkları nedeniyle temel maliyetleri de yüksektir. Aynı nedenle deprem yüklerine karşı temel-zemin etkileşiminden dolayı dezavantajlıdır.
• İnşaat süresi uzun ve her türlü hava koşullarında çalışılmaya müsait değildir. Dolayısıyla uzun vadeli ve daha yüksek maliyetlidir.